mittalaitteet

Staattisen sähkön luonteeseen kuuluvat tyypillisesti suuret jännitteet ja pienet virrat. Näiden mittaamiseen tarvitaan laitteita, joiden mittausalue on tavallista yleismittaria huomattavasti laajempi ja oikeastaan siellä, mihin yleismittarin alue loppuu.

Mittausta ja suureita koskeva artikkeli valottaa aluetta, missä toimitaan. Kiinnostavia seikkoja ovat jännite, resistanssi ja varauksen purkausaika. Mittaamisen tarve on kasvanut viimeisen 15 vuoden aikana voimakkaasti.

Oman lukunsa muodostavat palo- ja räjähdysvaarallisten tilojen mittaukset, jotka edellyttävät sopivia rakenteita.