Poistolaitteet

poistolaitteet

Staattisen sähkön poisto perustuu materiaalin pinnassa olevan varauksen johtamiseen pois tai sen eliminointiin suurjännitekentän avulla. Radioaktiiviseen säteilyyn perustuvat ionisaattorit ovat poistuneet käytännössä jo 20 vuotta sitten.

Eltex-ionisaattorit toimivat vaihtojännitteellä tai tasajännitteellä. Jännitettä ei voi havaita koskettamalla (kosketussuojattu), jos laite on kytketty oikein. Laitteita ja ratkaisuja löytyy pienistä kohdepoistoista yli 10 metrin rataleveyksille.

Rakenteita on paljon, joten eri käyttöpaikkoihin ja -tarkoituksiin on mahdollista räätälöidä sopivia ratkaisuja. Tarvitsemme pohjatiedoiksi materiaalin laadun, mitat ja nopeuden, mahdollisen konetyypin ja mahdollisen asennusetäisyyden. Mahdollinen palo- ja räjähdysvaara (ex-alue) huomioidaan tietysti rakenteissa.

Ionisaattoreiden tyypillisiä käyttöalueita on graafisessa ja muoviteollisuudessa, elektroniikkateollisuudessa ja kaikkialla, missä staattinen sähkö ja/tai sen myötä mahdollisesti pöly on ongelmana.

Yleisesite Eltex staattisen sähkön poistolaitteista
Esitteet yksittäisistä poistolaitteista
RX3 IonStar - poistoelektrodi pitkille etäisyyksille
SDS -Smart discharging poistoelektrodi
R60 - UUTUUS poistoelektrodi